Suka Blog Nie Tak???

Friday, 18 November 2011

Rasulullah SAW Selalu Membaca Surah Al-Kahfi Pada Malam Jumaat

Assalamualaikum...
Wahai Pencinta Islam...


Hari jumaat merupakan penghulu segala hari. Perkara ini mungkin biasa didengari oleh anda. Tetapi apakah amalan yang boleh kita amalkan pada penghulu segala hari. Perkara ini adalah satu amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW iaitu membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat.

Daripada Umar berkata Nabi SAW telah bersabda:
"Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka bersinarlah cahaya daripada bawah kakinya hingga ke langit. Untuknya cahaya dihari kiamat dan diampunkannya antara dua jumaat" (HR. Ibnu Katsir)

Daripada Mandzur Ibnu Zaid, Ibnu Khalid Al Juhani dari Ibnu Al Hussein dari bapanya daripada Ali Marfu'an: "Sesiapa membaca surah Al Kahfi pada hari Jumaat maka dia dihindari daripada segala fitnah selama lapan hari dan jika Al-dajjal muncul, maka terhindar dia daripada fitnah dajjal." (HR. Ibnu Katsir)

Rasulullah bersabda: Barang siapa yang membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan meneranginya dengan cahaya dari jumaat yang dia baca kepada jumaat yang berikutnya. ( H.R Baihaqi)

Kesimpulannya, pada hari Jumaat disunatkan untuk umat Islam membaca Surah Al-Kahfi. Banyak kelebihan yang ada apabila kita membacanya.

No comments: